Home Odjava vozila

Odjava vozila - procedura i potrebna dokumenta

odjava vozila

Kada vršim odjavu tablica?

Vraćanje registarskih tablica i odjava vozila obično se vrši u nekoliko situacija:

  • Prilikom prodaje vozila i zaključenja kupoprodajnog ugovora, posebno ako kupac i prodavac dolaze iz različitih registracionih područja.
  • Kod promene prebivališta, kada se vlasnik vozila seli u mesto koje pripada drugom registracionom području u poređenju sa prethodnim.
  • U slučaju kada vozilo više nije upotrebljivo ili je uništeno.
  • Ako ne želite da registrujete vozilo ili ako neće biti u upotrebi u narednom periodu.

ukoliko vlasnik ne produži registraciju i ne dobije registracionu nalepnicu za naredni period u roku od 60 dana nakon isteka registracije, odjava se automatski vrši. Vozilo tada prelazi u pasivni registar vozila.

Najčešći scenario za odjavu vozila i vraćanje tablica je prilikom prodaje vozila, posebno ako vlasnik i kupac žive na različitim registracionim područjima. Takođe, ukoliko se vlasnik seli u drugo mesto, treba da vrati tablice u svom mestu i da dobije nove tablice u novom mestu. (Ako se selite unutar istog registracionog područja, tablice ostaju iste, dok se samo saobraćajna dozvola menja.)

Važno je napomenuti da kod svake promene podataka iz saobraćajne dozvole, potrebno je izraditi novu saobraćajnu dozvolu, na primer, promena adrese ili prezimena vlasnika itd.

Ko vrši odjavu tablica/vozila?

Vlasnik vozila je odgovoran za vraćanje registarskih tablica.

Međutim, vlasnik može dati ovlašćenje drugoj osobi da u njegovo ime obavi ovu proceduru. Za to je potrebno napisati pismeno ovlašćenje, precizirajući koje radnje ta osoba može obaviti u ime vlasnika, uključujući i odjavu i predaju registarskih tablica.

U slučaju smrti vlasnika, odjavu može obaviti naslednik nakon što rešenje o nasleđivanju postane pravnosnažno.

Gde se vozilo odjavljuje?

Procedura odjave tablica se obavlja na području grada ili opštine gde vlasnik vozila ima prijavljeno prebivalište, što odgovara adresi iz njegove lične karte.

Vlasnik vozila ili osoba koju je ovlastio treba da poseti policijsku upravu u mestu svog prijavljenog prebivališta i da priloži odgovarajuću dokumentaciju. Važno je istaći da, čak i ako odjavu vozila obavlja ovlašćeno lice umesto vlasnika, proces odjave se ipak vrši u skladu sa mestom prebivališta vlasnika vozila.

Koja dokumentacija je potrebna za odjavu vozila?

Za proces odjave vozila potrebna vam je sledeća dokumentacija:

  • Registracioni list za odjavu vozila (neophodan je prepis, bez potrebe za tehničkim pregledom vozila).
  • Saobraćajna dozvola za vozilo koje se odjavljuje.
  • Važeća lična karta (vlasnika vozila ili ovlašćenog lica), koja se pokazuje kao dokaz identiteta.
  • Registarske tablice, koje se vraćaju u MUP.

U slučaju da je vlasnik vozila pravno lice, potrebno je priložiti i izvod iz APR-a.

Postupak odjave

Nakon što vratite tablice, trebali biste dobiti registracioni list i poništenu saobraćajnu dozvolu. Tablice ostaju u MUP-u, dok se poništena saobraćajna dozvola vraća vama. Informacija o poništenoj saobraćajnoj dozvoli unosi se u IT sistem MUP-a, označavajući time da je vozilo odjavljeno.

Za odjavu vozila se ne plaćaju takse.