Home Osiguranje vozila

Obavezno osiguranje vozila

osiguranje vozila

Osiguranje vozila je obavezan deo registracije i kod nas možete zaključiti polisu obaveznog osnovnog osiguranja. Sklapanjem polise osiguravate se od štete koju biste mogli naneti trećim licima.

Vaša polisa pokriva štetu koju nanosite drugima u saobraćaju, dok štetu na vašem vozilu pokriva polisa osobe koja je izazvala nesreću.

Usluge obaveznog osiguranja su slične kod svih osiguravajućih kuća, pa izbor nije komplikovan. Zbog rasta broja vozača u Beogradu, i broj nesreća raste, što dovodi do godišnjih korekcija cena polisa.

Polisu obaveznog osiguranja možete ugovoriti kod nas na tehničkom pregledu AFIFA.

Za zaključenje polise osiguranja potrebni su sledeći dokumenti:

  • Važeća lična karta
  • Saobraćajna dozvola za vozilo za koje se osiguranje zaključuje
  • Prethodna polisa osiguranja
polisa-osiguranja-od-autoodgovornosti

Osiguranje vozila možete zaključiti do 30 dana pre isteka registracije, i traje godinu dana. Na polisi će, pored vaših ličnih podataka i podataka o vozilu, biti naveden i premijski stepen osiguranja.

Tehnički pregled AFIFA sarađuje sa sledećim vodećim osiguravajućim kućama: Dunav, Wiener i Uniqa, kako bi svojim klijentima obezbedio najpovoljnije uslove za osiguranje vozila.

dunav-logo-transparent-large-e1695486853420.png
wso-logo-white.jpg
UNIQA_mainlogo_blue_V1_4c.png

Šta je premijski stepen?

Premijski stepen na polisi obaveznog osiguranja predstavlja popust koji ste zaslužili na osnovnu cenu polise. Kada prvi put kupite vozilo, počinjete sa četvrtim premijskim stepenom ka prvom, a svaki sledeći premijski stepen donosi dodatnih 5% popusta na premiju osiguranja, do maksimalnog popusta od 20%.

Međutim, premijski stepen može rasti ako ste prethodne godine prouzrokovali štetu za koju ste krivi. U tom slučaju, već pri prvom narednom petom premijskom stepenu, cena polise raste za 50%. Zato je važno da budete pažljivi u saobraćaju i da obratite pažnju na način vožnje i na druge učesnike.

Ovaj sistem ocenjivanja, poznat kao bonus-malus sistem, koriste osiguravajuće kuće kako bi nagradile ili kaznile vozače.

Polisu obaveznog osiguranja vozila morate nositi sa sobom u sledećim situacijama:

  • Dok vozite u saobraćaju
  • Pri odlasku u MUP za registraciju vozila
  • Ako trebate zameniti saobraćajnu dozvolu
  • Kada vam je potrebna probna registarska tablica
  • Prilikom kontrole od strane saobraćajne policije
  • Ako ste učestvovali u saobraćajnoj nesreći

U slučaju da izgubite polisu osiguranja tokom trajanja registracije, potrebno je da kontaktirate osiguravajuću kuću koja vam je izdala polisu. Oni će, koristeći broj šasije iz saobraćajne dozvole vašeg vozila, izdati overenu kopiju polise koja će važiti do isteka registracije.