POTSETNIK

Obratite pažnju na istek saobraćajne dozvole, sada je vreme kada većina dokumenata ističe. Imamo informacije sa terena da se razlikuju postupci u teritorijalnim stanicama MUP-a, Informišite se na vreme da Vas ne bi vraćali po više puta. Našim strankama stojimo na raspolaganju za sve informacije.