Category Archive for "Obaveštenja"

vozzi

VOZZI pomoć na putu zvanično prestaje sa radom

VOZZI aplikacija, prodaja paketa i pružanje usluga pomoći na putu prestaje sa radom. Zvanično obaveštenje o tome je istaknuto na njihovoj veb stranici i aplikaciji. Kod nas na tehničkom pregledu AFIFA možete kupiti pomoć na putu AMSS.

Hibridna vozila

za hibridna vozila, po obavljenom tehničkom pregledu, produženje registracije se obavlja isključivo u policijskim stanicama, a porez na upotrebu motornih vozila se ne plaća.