Home Dokumenta

Registracija vozila - potrebna dokumenta

Registracija vozila potrebna dokumenta

Registracija vozila za fizička lica:

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Stara polisa osiguranja (ako nije prva registracija)
 • Ovlašćenje od vlasnika za registraciju vozila (ukoliko niste vlasnik vozila). Ovlašćenje mora da sadrži osnovne podatke o vozilu, kao i o ovlašćenom licu uz podatke o vlasniku vozila.

Pored ovih dokumenata, nakon izvšenog tehničkog pregleda kod nas dobićete registracioni list sa podacima o vozilu i overenoj potvrdi o tehničkoj ispravnosti vozila, nakon toga ostaje vam da uplatite potrebne takse kod nas na licu mesta.

Registracija vozila za pravna lica:

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Izvod iz APR-a (ne stariji od 6 meseci)
 • Stara polisa osiguranja (ako nije prva registracija)
 • Potvrde iz banke o izvršenim uplatama
 • Ovlašćenje (podatke o vozilu i podatke o ovlašćenom licu). Ovlašćenje mora biti napisano na memorandumu, sa potpisom i pečatom firme

Registracija vozila na lizingu za fizička lica

 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Potvrde iz banke o izvršenim uplatama
 • Ovlašćenje lizing kuće (podatke o vozilu i podatke o korisniku lizinga). Ovlašćenje mora biti napisano na memorandumu, sa potpisom i pečatom firme
 • Potvrda lizing kuće za registraciju vozila

Registracija vozila na lizingu za pravna lica

 • Ugovor o lizingu
 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Izvod iz APR korisnika lizinga
 • Potvrde iz banke o izvršenim uplatama
 • Ovlašćenje lizing kuće (podatke o vozilu i podatke o korisniku lizinga). Ovlašćenje mora biti napisano na memorandumu, sa potpisom i pečatom firme
 • Potvrda lizing kuće za registraciju vozila
Tehnički pregled AFIFA vam nudi mogućnost da obavite tehnički pregled i registraciju vozila uz uplatu taksi na jednom mestu bez odlaska u MUP, uz  fleksibilne opcije plaćanja, uključujući plaćanje na rate: čekovima građana, platnim karticama (do 6 mesečnih rata) ili putem administrativne zabrane (do 12 mesečnih rata).
Zakažite vaš termin za tehnički pregled putem sledećih br. telefona:
011 3977884, 011 3970544, 063205837 ili online zakazivanjem.