Home Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Kada se koristi evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi a u Srbiji je validan umesto policijskog izveštaja u slučaju saobraćajnih nezgoda, gde nema povređenih i poginulih, gde je pričinjena manja materijalna šteta (do 200.000 dinara prema informacijma iz MUPa), u kom slučaju nije potrebno zvati policiju i gde su se učesnici nezgode saglasili o odgovornosti za nastanak štete.

U slučaju takve saobraćajne nesreće, dovoljno je da svako od učesnika popuni , potpiše i međusobno razmeni Evropski izveštaj o saobraćajnog nezgodi, kao i da učesnici u nezgodi u što kraćem roku i bez ikakvih popravki vozila posle nezgode, dođu sa vozilima u osiguravajuće društvo kod koga je osigurano vozilo koje je počinilo štetu, radi pravljenja foto dokumentacije(slikanje oštećenja vozila) i procene štete.

Takođe pripremite ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu, polisu osiguranja, vozačku dozvolu.

Kako znati da li je šteta velika ili mala?

Ovo je verovatno najčešće postavljano pitanje, posebno kod ljudi koji su imali ovo iskustvo. Odgovor je vrlo neodređen i zavisi od slučaja do slučaja, jer sami teško da možete proceniti visinu štete i to iz razloga što većina vozača, koji su samo učesnici u saobraćaju, nema stručno znanje ovlašćenih procenitelja šteta.

Ono što je sigurno, na osnovu procene koliko Vaše vozilo vredi na tržištu, ukoliko je došlo do oštećenja u manjem obimu i manjeg broja limarijskih delova, može se pretpostaviti da se radi o manjoj šteti.

Ukoliko niste sigurni da li je šteta na Vašem vozilu manja, uvek Vam ostaje mogućnost da pozovete policiju da dođe i eventualno izvrši uviđaj. Vrlo je čest slučaj da saobraćajni policajac po izlasku na lice mesta, uputi učesnike da ipak popune Evropski izveštaj.

Kako se pravilno popunjava Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi?

Kada se popunjava evropski obrazac apelujemo da se potrudite da što uverljivije prenesete stvarno stanje oko dela koji se zove skica. Pored toga možete fotografisati vozila svojim mobilnim uređajem tako da se vide registarske oznake, mesto kontakta i mesto nesreće.

Obrazac Izveštaja se sastoji iz dva primerka:

 • Originalnog prvog lista papira na kojem pišete (obavezno hemijskom i to dobro pritisnite)
 • identičnog lista papira ispod njega na koji se preslikava („indigo“) sve ono što se piše na prvom listu

Ukoliko ste vi oštećeni, tj. drugi vozač je krivac, vi zadržite prvi list (original), a kopiju dajte drugom vozaču (krivcu).

Saveti i pravila:

 • Ukoliko su u udesu učestvovala samo dva vozila, dovoljan je jedan izveštaj, a ako su bila tri, biće potrebna dva izveštaja, itd.
 • Levu plavu stranu popunite svojim podacima (vi ste VOZILO A); desna žuta strana se popunjava podacima drugog vozača/krivca (VOZILO B). Obavezno nakon popunjavanja uzmite njegova dokumenta i proverite sve podatke ukoliko je sam popunjavao.
 • U delu u sredini (pod 12. – OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO NEZGODE) znakom X precrtajte kvadratiće pored brojeva koji odgovaraju situacijama koje su neposredno prethodile udesu. Isto to treba da uradi i krivac sa svoje (desne) strane
 • Oba vozača treba da potpišu izveštaj
 • Postoji realna mogućnost da ćete pogrešiti prilikom popunjavanja, pa je korisno da u automobilu imate dva ili tri izveštaja. Možete da ih uzmete u nekoj filijali osiguravajućeg društva ili kod nas na tehničkom pregledu AFIFA besplatno.

Šta se i gde upisuje?

 • Datum: (datum nezgode)
 • Vreme nezgode: (vreme nezgode)
 • Država: (u kojoj državi se nezgoda desila)
 • Mesto: (mesto u kojem se nezgoda desila)
 • Povređeni učesnici, uključujući i lakše povređene: (čekirati NE – u suprotnom se zove policija)
 • Materijalna šteta na: (da li je bilo štete i na drugim vozilima i stvarima?) 
 • Svedoci, imena, adrese, telefon: (podaci eventualnih svedoka)
 • Ugovarač osiguranja/osiguranik: (generalni podaci vlasnika vozila – možda vlasnik i vozač nisu ista osoba)
 • Vozilo: (marka i model, registracija i država u kojoj je registrovano)
 • Osiguravajuća kuća: Naziv: (naziv osiguravajuće kuće), Broj ugovora: (broj ugovora), Broj „zelenog kartona“: (upisujete ga samo ako ste išli u državu u kojoj je za naše vozače obavezan),Polisa osiguranja ili „zeleni karton“ važe od-do: (period važenja), Filijala (ili biro ili posrednik): (nije neophodno), Naziv: (naziv osiguravajuće kuće), Adresa: (adresa osiguravajuće kuće), Država: (država),Telefon ili e-mail: (telefon ili e-mail), Da li je materijalna šteta na vozilu osigurana ugovorom: (upišite da, mada je nejasno na šta se u stvari odnosi)
 • Vozač:  (podaci o vozaču)
 • Obeležite mesto inicijalnog udara na vozilu A strelicom: (označite kako je rečeno i to na sličici ispod)
 • Vidljiva oštećenja na vozilu A: (navedite delove na kojima se vide oštećenja)
 • Okolnosti koje su dovele do nezgode: (ovo je polje u sredini i tu treba krstićima posebno za vozilo A i za vozilo B obeležiti situacije koje su se dešavale u trenutku ili neposredno pre sudara. Možete da čekirate više kvadratića, a u poslednji kvadratić upišite broj koliko ste ih čekirali da neko naknadno ne bi menjao izveštaj. Na osnovu ovih podataka će procenitelju kasnije biti lakše da razume skicu koju crtate pod tačkom 13.)
 • Skica nezgode u trenutku nastanka udesa: (treba da nacrtate put, raskrsnicu ili kružni tok na kojem se udes dogodio, da obeležite pravac traka puta, nacrtate pozicije vozila A i B, strelicama obeležite smer kretanja oba vozila, obeležite saobraćajne znake i kućni broj najbliže kuće/zgrade ukoliko postoji)
 • Vlastite napomene:  (opišite ukratko kako je nastao udes. Krivac bi trebalo tu i da prizna krivicu, mada on lako može naknadno da se predomisli i da kaže kako je u tom trenutku mislio da je kriv, ali da je ipak „shvatio“ da nije kriv...)
 • Potpisi vozača: (potpišite se)

Nakon toga na, na polisi osiguranja onoga ko je skrivio udes nađite broj telefona njegove osiguravajuće kuće. Pozovite osiguravajuću kuću, objasnite detaljno situaciju i zatražite detaljna i konkretna uputstva šta dalje treba da činite.

Zatim se dogovarate da li želite da popravite auto u nekom servisu koji predloži osiguravajuća kuća ili predložite vi, a osiguravajuća kuća odobri, ili da vam se isplati novac, pa da vi sami popravljate u sopstvenoj režiji

Šteta na vašem vozilu bi trebalo da bude isplaćena u roku od 8 dana, osim ako ne dođe do komplikacija

Evropski izveštaj za štampanje u pdf-u

Kada ne treba potpisati evropski izveštaj?

 1. Ukoliko ima povređenih lica
 2. Kada smatrate da je šteta velika.
 3. Kada oba učesnika u udesu ne mogu da se usaglase oko toga ko je odgovoran
 4. Ukoliko drugo lice nema važeće isprave - vozačku i saobraćajnu dozvolu, polisu auto-odgovornosti
 5. Ukoliko je drugo lice pod dejstvom alkohola
 6. Ukoliko sumnjate da se lice, koje je izazvalo nezgodu, neće pojaviti u svom osiguravajućem društvu radi potpisivanja i priznanja krivice

Prema novom Zakonu o saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica. Kazna za neposedovanje ovog izveštaja je od 10.000 do 50.000 dinara.

EvropskiIzvestajOSaobracajnojNezgodi