Home Registracija vozila invalida

Registracija vozila za osobe sa invaliditetom

Blonde girl with loss of leg function sitting in the car on the parking space for disabled people

Potrebna dokumentacija za registraciju vozila osobe sa invaliditetom?

  1. Lična karta vlasnika
  2. Saobraćajna dozvola vozila
  3. Polisa obaveznog osiguranja
  4. Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (Registracioni list) koja ne može biti starijia od 30 dana (dobijate kod nas)
  5. Potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko I invalidsko osiguranje (PIO fond) o telesnom oštećenju ( mora se imati fotokopija koja se uz polisu obaveznog osiguranja dostavlja osiguravajućoj kući, original se predaje MUP-u prilikom registracije)

Troškovi registracije vozila za osobe sa invaliditetom

Situacija se razlikuje kod svih stavki koje plaćate prilikom registracije vozila, te navodimo po tipovima stavki registracije.

  1. Invalidi rada, rata i civilni invalidi imaju pravo na 10% popusta kod zaključenja osiguranja od autoodgovornosti.
  2. Porez na upotrebu - invalidi ne plaćaju kod prvog vozila koje se registruje u toku kalendarske godine. (osoba sa invaliditetom može imati veći broj registrovanih vozila na svoje ime, ali samo za jedno vozilo može ostvariti pogodnosti prilikom registracije vozila.)
  3. Porez na upotrebu - ne naplaćuje se ni za vozila koja pripadaju organizacijama osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova.
  4. Porez na upotrebu - ne naplaćuje se ni za putničko u vlasništvu zakonskog zastupnika dece ometene u razvoju.
  5. Komunalna taksa - situacija zavisi od opštine prebivališta vlasnika, u nekim opštinama se taksa ne naplaćuje (npr. u svim beogradskim opštinama), u nekima 5% od punog iznosa ili neki simboličan fiksni iznos (209 dinara u Novom Sadu).

U slučaju kad se vozilo prvi put registruje plaća se taksa za izdavanje nove sobraćajne dozvole i registarskih tablica. Takođe, ovo važi i ukoliko je lice promenilo registarsko područje to jest mesto prebivališta.

Osobe koje imaju inavliditet mogu biti i oslobođene plaćanja carine prilikom uvoza motornog vozila, putarine, PDV-a prilikom nabavke automobila kao i plaćanja parking mesta.

Kako se dobija umanjenje iznosa?

Da biste ostvarili prava na oslobođenje ili umanjenje iznosa, potrebno je priložiti potvrdu o invaliditetu. Potvrda se izdaje licima koja imaju neposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više; i licima sa 80% i više procenata (opšteg) telesnog oštećenja.

 

Tehnički pregled AFIFA vam nudi mogućnost da obavite tehnički pregled i registraciju vozila uz uplatu taksi na jednom mestu bez odlaska u MUP, uz  fleksibilne opcije plaćanja, uključujući plaćanje na rate: čekovima građana, platnim karticama (do 6 mesečnih rata) ili putem administrativne zabrane (do 12 mesečnih rata).

Zakažite vaš termin za tehnički pregled putem sledećih br. telefona:

011 3977884, 011 3970544, 063205837 ili online zakazivanjem.